V EDYCJA TO:

PC-PL-101702

EKSPERTÓW

Godzin streamingu

Lat doświadczenia

Dni dostępu

prof. dr hab. n. med.

prof. dr hab. n. med.

Dorota Zozulińska-Ziółkieiwcz

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

prof. dr hab. n. med.

prof. dr hab. n. med.

Krzysztof Strojek

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. n. med.

prof. dr hab. n. med.

Maciej Małecki

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
prof. dr hab. n. med.

prof. dr hab. n. med.

Grzegorz Gajos

Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Instytut Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
prof. dr hab. n. med.

prof. dr hab. n. med.

Leszek Czupryniak

Kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. n. med.

prof. dr hab. n. med.

Piotr Ponikowski

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Serca
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
dr hab. n. med.

dr hab. n. med.

Agnieszka Mastalerz-Migas

Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu im. Piastów Śląskich, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej
prof. dr hab. n. med.

prof. dr hab. n. med.

Michał Holecki

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych
i Metabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med.

prof. dr hab. n. med.

Liliana Majkowska

Kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
prof. dr hab. n. med.

prof. dr hab. n. med.

Grzegorz Dzida

Oddział Diabetologii Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
prof. dr hab. n. med.

prof. dr hab. n. med.

Janusz Gumprecht

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med.

prof. dr hab. n. med.

Edward Franek

Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Centralnego Szpitala
MSWiA w Warszawie, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
dr n. med.

dr n. med.

Bogumił Wolnik

Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. n. med.

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Klupa

Kierownik Pracowni Zaawansowanych Technologii Diabetologicznych
Katedry Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

dr hab. n. med.

dr hab. n. med.

Filip Szymański

Przewodniczący Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych

prof. dr hab. n. med.

prof. dr hab. n. med.

Irina Kowalska

Klinika Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
prof. dr hab. n. med.

prof. dr hab. n. med.

Waldemar Banasiak

Kierownik Ośrodka Chorób Serca 4 Wojskowego
Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Zbigniew Kowalski

Wykładowca, mówca i trener komunikacji interpersonalnej, Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej