W celu weryfikacji podaj swoje dane:    *Administrator danych osobowych - Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. z siedzibą - ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa. Adres e-mail: [email protected]; telefon: +48 22 699 0 699 Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

    PC-PL-104794