Adres korespondencyjny
  (dane wymagane do wysyłki drukowanej wersji certyfikatu)

  *Administrator danych osobowych - Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. z siedzibą - ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. Adres e-mail: info.waw@boehringer-ingelheim.com; telefon: +48 22 699 0 699
  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod.waw@boehringer-ingelheim.com.

  UWAGA!

  Jeżeli dokonałeś już rejestracji 

   

  Wydarzenie skierowane jest wyłącznie do lekarzy — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271). W celu weryfikacji prosimy wypełnić formularz.