Piątek 03.12.21

18:00 – 18:10

Otwarcie konferencji

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Cypryk, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek

18:10 – 18:30

Horyzont zdarzeń

prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak

18:30 – 18:50

Pokonać inercję kliniczną

prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki

18: 50- 19.10

Oś serce-nerka-metabolizm – klucz do optymalnej terapii cukrzycy typu 2

prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht

19:10 – 19:25

Nowoczesne leczenie cukrzycy typu 2 na świecie

Adam Grabowicz 

19:25 – 19:35

Działania na rzecz poprawy sytuacji pacjentów z cukrzycą

Anna Śliwińska

19:35 – 20.00

Leczenie- obowiązek czy przywilej?

prof. zw. dr hab. Wojciech Słomski

20:00 – 20:45

Dyskusja: zalecenia kliniczne i ich wpływ na praktykę lekarską. Czy leczymy zgodnie z najnowszą wiedzą i zaleceniami?

Zalecenia kliniczne i ich wpływ na praktykę lekarską. Czy leczymy zgodnie z najnowszą wiedzą i zaleceniami? – prof. dr hab. n. med. Katarzyna Cypryk, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki, dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW., prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht, prof. zw. dr hab. Wojciech Słomski

Sobota 04.12.21

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Cypryk, prof. dr hab n. med. Krzysztof Strojek

09:00 – 09:20

Priorytety w terapii cukrzycy typu 2

prof. dr hab. n. med. Lilianna Majkowska

09:20 – 09:40

iSGLT2 fundamentem terapii cukrzycy typu 2? Podejście oparte na dowodach EBM

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida

09:40 – 10:00

iSGLT2: im wcześniej tym lepiej? Możliwości terapii u pacjentów z cukrzycą typu 2 zanim nastąpi uszkodzenie narządów

prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa

10:00 – 10:20

Metformina i co dalej? iSGLT2i czy GLP-1 RA

prof. dr hab. n. med. Michał Holecki

10:20 – 10:40

Cukrzyca typu 2 a przewlekła choroba nerek – jak zapobiegać i leczyć?

prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko

10:40 – 11:00

Przerwa kawowa

11:00 – 11:20

Empagliflozyna w leczeniu niewydolności serca

prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski

11:20 – 11:50

Podsumowanie, dyskusja i pytania

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Cypryk, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko, prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski, prof. dr hab. n. med. Michał Holecki, prof. dr hab. n. med. Lilianna Majkowska, prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht, prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida, prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa

11:50 – 12:10

Przerwa kawowa

12:10 – 12:30

Rok 2021 – nowości w diabetologii

prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska

12:30 – 12:50

Leczenie cukrzycy typu 2 przed, podczas i po zakażeniu Covid-19: najnowsze dane

prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak

12:50 – 13:10

Nowości w cukrzycy typu 1

prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska- Ziółkiewicz

13:10 – 13:30

iSGLT2- czym jeszcze nas zaskoczą?

prof. dr hab. n. med. Edward Franek

13:30 – 13:50

Dlaczego pacjent na wczesnym etapie cukrzycy typu 2 zasługuje na więcej niż kontrolę HbA1c? Dowody i praktyczne aspekty strategii wczesnego zarządzania cukrzycą typu 2.

dr n. med. Bogumił Wolnik

13:50 – 14:20

Podsumowanie i zakończenie

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Cypryk, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki, prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska, prof. dr hab. n. med. Edward Franek, prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht, dr n. med. Bogumił Wolnik

Wirtualne pokoje – opcja online

14:20 – 15:20

Opieka koordynowana

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas

14:20 – 15:20

Jak budować motywację do zmiany zachowań pacjentów z cukrzycą typu 2

dr Mariola Kosowicz

14:20 – 15:20

Aktualne aspekty prawne w medycynie

mec. Wojciech Wojtal