Piątek 25.11.2022

18:00 – 18:10

Otwarcie konferencji

D. Zozulińska-Ziółkiewicz, K. Cypryk, K. Strojek

18:10 – 18:50

Skąd Hans Christian Andersen wiedział o iSGLT2?

L. Czupryniak

18:50 – 19:10

Medycyna w sztuce

M. Holecki

19:10 – 19:50

Pacjent naszą muzą. Opieka koordynowana

K. Strojek, D. Zozulińska-Ziółkiewicz., L. Czupryniak, A. Mastalerz-Migas, M. Małecki

19:50 – 20:20

Układ CRM-serce-nerki-metabolizm: imperatyw wytycznych na dziś, a jutro?

D. Zozulińska-Ziółkiewicz

20:20 – 20:35

Dyskusja i podsumowanie

D. Zozulińska-Ziółkiewicz,  K. Strojek, L. Czupryniak, M. Małecki

Sobota 26.11.2022

09:00 – 09:10

Otwarcie drugiego dnia konferencji

D. Zozulińska-Ziółkiewicz, K. Cypryk, K. Strojek

09:10 – 09:40

Mechanizmy działania iSGLT2 , które pokochali diabetolodzy, kardiolodzy i nefrolodzy

L. Majkowska

09:40 – 10:00

Dowody czy emocje, czym kierować się przy wyborze terapii cukrzycy typu 2?

G. Dzida

10:00 – 10:20

Dyskusja

D. Zozulińska-Ziółkiewicz, K. Strojek, L. Czupryniak, M. Małecki

10:20 – 10:40

Bracia, ale nie bliźniacy. Czy iSGLT2 są takie same?

E. Franek

10:40 – 11:00

Nie czekaj. Czy empagliflozyna powinna być dodawana do wody? 🙂

B. Wolnik 

11:00 – 11:20

Podsumowanie, dyskusja i pytania

D. Zozulińska-Ziółkiewicz, K. Strojek, L. Czupryniak, M. Małecki

11:20 – 11:50

Przerwa kawowa

11:50 – 12:20

Nerkowe powikłania cukrzycy typu 2 – sprawmy by „R” (nerka) w CRM miało znaczenie

J. Małyszko

12:20 – 12:40

Empagliflozyna w pełnym spektrum niewydolności serca

E. A. Jankowska 

12:40 – 13:10

Nie tylko kontrola glikemii: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? Debata 3 ekspertów

A. Tomaszuk-Kazberuk, J. Gumprecht, M. Małecki

13:10 – 13:30

Dyskusja i podsumowanie

A. Tomaszuk-Kazberuk, J. Gumprecht, M. Małecki, D. Zozulińska-Ziółkiewicz, K. Strojek,                      L. Czupryniak

13:30 – 13:45

Zalecenia a praktyka kliniczna – RWE CORDIALLY CEE

J. Gumprecht

13:45 – 14:05

Rok 2022 – nowości w diabetologii

I. Kowalska 

14:05 – 14:25

Nowości w cukrzycy typu 1

T. Klupa 

14:25 – 14:45

Dyskusja

D. Zozulińska-Ziółkiewicz, K. Strojek, L. Czupryniak, M. Małecki

14:45 – 15:00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

D. Zozulińska-Ziółkiewicz, K. Cypryk, K. Strojek, L. Czupryniak, M. Małecki

Wirtualne pokoje – opcja online

15:00 – 16:00

Jak mówić aby pacjent nas rozumiał? Wybrane zasady budowania poprawnej komunikacji

dr Mariola Kosowicz

Podstawą interakcji społecznych i relacji interpersonalnych jest komunikacja, która nabiera szczególnego znaczenia w kontekście opieki medycznej. Stanowi bowiem nie tylko narzędzie umożliwiające jej wdrażanie, ale również jeden z istotnych czynników terapeutycznych w procesie leczenia. Dzięki poprawnej komunikacji lekarz i pacjent tworzą niezbędny  warunek relacji międzyludzkich, co często staje się kluczem do osiągnięcia efektywności leczenia. Ponieważ proces komunikacji w relacji lekarza z pacjentem trwa nieustannie prze wiele lat, to siła rzeczy wymaga to od lekarza otwartości na zmieniające się zachowania i potrzeby osoby chorej, uważności, samoświadomości własnych zasobów i ograniczeń,  jak również umiejętnego zastosowania odpowiednich technik komunikacyjnych. Poprawna komunikacja nie tylko wpływa pozytywnie na proces leczenia pacjenta, ale przedkłada się również na kondycje psychofizyczną lekarza.

15:00 – 16:00

Prawo w praktyce lekarza specjalisty - w świetle aktualnych zmian

mec. Wojciech Wojtal