Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., w celu przekazywania informacji medycznych oraz informacji dotyczących produktów oferowanych przez podmioty z Grupy Boehringer Ingelheim.


  Administrator danych osobowych - Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. z siedzibą - ul. Dziekońskiego 3 00-728 Warszawa. Adres e-mail: [email protected]; telefon: +48 22 699 0 699

  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: [email protected].

  Zgody marketingowe Zgadzam się na otrzymywanie od Boehringer Ingelheim Sp. z o. o., informacji medycznych oraz informacji dotyczących produktów oferowanych przez podmioty z Grupy Boehringer Ingelheim, przekazywanych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, również z użyciem tzw. automatycznych systemów wywołujących, drogą:

  Rozmowa telefoniczna:

  SMS/MMS:

  Wiadomości email:

  Wydarzenie skierowane jest wyłącznie do lekarzy — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271). W celu weryfikacji prosimy wypełnić formularz.