Forum Ekspertów Diabetologii to projekt zainicjowany przez grupę ekspertów przy współpracy Towarzystwa Internistów Polskich

Kampania edukacyjna skierowana jest do lekarzy internistów i ma na celu budowę świadomości celu leczenia cukrzycy typu 2, zmianę paradygmatu leczenia oraz zagrożeń jakimi są powikłania cukrzycy w tym przede wszystkim powikłania sercowo-naczyniowe. W ramach projektu najważniejsze problemy wynikające z praktyki lekarskiej omówią wybitni specjaliści z różnych dziedzin medycyny w tym m.in. chorób wewnętrznych, diabetologii, kardiologii.

Zapraszamy do udziału!!!

09:30 - 10:00 Rejestracja uczestników

PROGRAM SPOTKANIA:

LECZENIE POWIKŁAŃ CUKRZYCY I CHORÓB Z NIĄ WSPÓŁISTNIEJĄCYCH

WYKŁADY
10:00 - 10:40 Powikłania sercowo-naczyniowe w cukrzycy typu II

10:40 - 11:10 Nowoczesne możliwości leczenia cukrzycy typu II
– przypadki pacjentów

11:10 - 11:40 Pacjent z zespołem stopy cukrzycowej

11:40 - 11:50 Dyskusja

11:50 - 12:20 Dwadzieścia porad dotyczących dokumentacji
medycznej dla lekarzy POZ

12:20 Zakończenie i lunch

KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA DWIE KSIĄŻKI:
„Leczenie powikłań cukrzycy i chorób z nią współistniejących”
pod redakcją prof. dr hab. n .med. Edwarda Franka
„Prawa i obowiązki lekarzy w pytaniach i odpowiedziach”
pod redakcją dr n. praw. Radosława Tymińskiego